Ridskolan håller till ca 200 meter från själva Elfviks gård. Där uppfördes 2014 ett ridhus om 20×60 meter, 2 lösdrifter i sk. Active Stable, ett stall för omvårdnad av hästarna inför och efter ridning samt klubbutrymmen med samlingssal, kontor, kök, omklädningsrum och WC med dusch. Dessutom finns en ridbana 23×60 meter, sommarhagar och fina ridvägar.