VIKTIG INFO TILL ALLA ELEVER OCH BESÖKARE OM CORONA

Vi på ridskolan skall tillsammans med alla våra elever göra vårt bästa för att minska en snabb smittspridning av Covid -19 (Coronaviruset). Eftersom vår ridskola är liten skiljer sig våra riktlinjer lite, jämfört med exempelvis Stockby ridskola.

Följande riktlinjer gäller:

* Våra elever får vara i stallet de dagar de rider och på skötdagar. 

* Inga syskon eller kompisar får följa med till ridskolan.

* En vuxen får medfölja eleven om eleven behöver hjälp/stöttning, annars ber vi er att ni håller er utomhus eller väntar i bilen.

* God handhygien. Tvätta händerna eller använd handsprit, finns i klubbrummet, på diskbänken i stallet och på toaletten.

* Använd gärna handskar vid all hantering av hästarnas utrustning 

* Tvätta av hästens utrustning med sadeltvål innan du hänger in den i sadelkammaren.

* Nys och hosta i armvecket.

* Ta inte i hand och krama inte varandra

* Försök att hålla avstånd till varandra, minst 1,5 meter.

* Om någon verkar hängig eller är sjuk så be honom/henne att gå hem.

* Personalen har rätt att skicka hem den som verkar hängig.

* Om ni som förälder måste stanna kvar, sitt då på läktaren men håll ett gott avstånd till nästa person

* Stanna ej kvar på anläggningen mer än nödvändigt. Kom och rid och åk därefter hem.